Ministerie van Algemenen Zaken

SZW-wethoudersmiddag

 

Welkom

Graag nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan de SZW-wethoudersbijeenkomsten 2014.

Tijdens een ‘diner pensant’ wil ik graag met u van gedachten wisselen over participeren en de onderlinge samenwerking in de arbeidsmarktregio die nodig is om dat gestalte te geven. Daarnaast wil ik samen nagaan in hoeverre een preventieve aanpak vanuit de gemeente en vroegsignalering, kunnen helpen armoede en schulden bij huishoudens in uw gemeente te voorkómen. Gedurende de bijeenkomst is er ruim de gelegenheid om met collega-wethouders in gesprek te gaan en ervaringen met elkaar te delen.

Ik ben benieuwd naar uw visie als wethouder bij de invulling van de nieuwe maatregelen die de komende periode op u afkomen. Aan de hand van uw vragen ga ik graag met u in gesprek. Ik stel uw komst én uw inbreng daarom bijzonder op prijs.

Ik hoop u op één van deze bijeenkomsten te mogen verwelkomen.

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Jetta Klijnsma

mojoimagealt-2186-alt